Deva Partisi Konya İl Başkanı Dr. Seyit Karaca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, ülkemizin parlak bir geleceği için devletin her çocuğu mutlu ve güçlü yetiştirmek zorunda olduğunu söyledi.

Dr. Karaca, mesajında, “Her çocuk güven içinde yaşama ve kendini geliştirme hakkına sahiptir. Devlet ise çocukları korumakla mükelleftir; çünkü çocuk, gelecektir, refahtır, güçtür. Çocuk mutluluktur. Her çocuk mutlu olma hakkına sahiptir. Bugünün mutlu çocukları parlak bir gelecek demektir. Parlak bir gelecek için devlet her çocuğu mutlu ve güçlü yetiştirmek zorundadır ancak bugün çocuklarımızın önemli bir çoğunluğu mutlu değildir. Babaların işsiz olması, aç ve muhtaç olma durumu, gelir dağılımındaki adaletsizlik, eğitimdeki fırsat eşitsizliği çocuk mutsuzluğunun en önemli ve en yaygın sebeplerini oluşturmaktadır. Eşler arasındaki uyumsuzluk ve aile içi şiddet; çocukların psikolojisinin bozulmasına, mutsuz ve uyumsuz olmalarına yol açmaktadır. Çocukların gözü önünde işlenen kadın cinayetleri, onlarda hayat boyu süren travmalar yaratmaktadır. Toplumdaki şiddet, baskı, horlama, dışlama çocukların çekingen ve uyumsuz yetişmelerine sebebiyet vermektedir. Yasak olmasına rağmen inkâr edilemez boyutlara ulaşan çocuk işçiliği geleceğimiz açısında üzücü bir tablodur. Engelli çocukların iş hayatına hazırlanması ve topluma kazandırılması konusundaki güçlükler ümitsizliği daha da derinleştirmektedir” diye konuştu.

Dr. Seyit Karaca, ülkemizdeki çocukların yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için parti olarak 23 Nisan Çocuk Manifestosu yayınladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: “Pandemi döneminde uygulanan uzaktan eğitime televizyonu, bilgisayarı, interneti olmayan maddi durumu zayıf ve kırsal kesimdeki çocuklar katılamadılar. Bu da eğitimde adaletsizliğin ve fırsat eşitsizliğinin büyümesine neden olmuştur. Bir başka vahim tablo ise yokluk nedeniyle çöp karıştırarak yiyecek ve kâğıt toplayan çocukların varlığıdır, bu ülkemiz için utanç verici bir durumdur. Bu kötü şartlar geleceğin mutsuz çocuklarını çoğaltan kötü kaynaklar halini almıştır. Bizler, DEVA partisi mensupları olarak; mevcut hükümeti yukarıdaki olumsuzlukların müsebbibi olarak görüyor ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Ülkede her anne ve babanın iş aş sahibi olması, çocuklarının geleceğini güvence altına alması ve onları mutlu etmesi için; üretime, istihdama ve rekabete dayalı ekonominin parasal,  yapısal ve hukuki alt yapısının hazırlanarak hayata geçirilmesi, Eğitimde fırsat eşitliğinden hareketle çocukların eğitimin her aşamasında ücretsiz kaliteli eğitim alması ve eğitim süreçlerinin kesintiye uğramaması için ilgili kurumlarla işbirliği yapması, Çocukların zorunlu ve kesintisiz eğitime katılımlarını düzenli takip ederek, onların erken yaşta okuldan ayrılarak çalıştırılmasının ve evlendirilmelerinin önlenmesi, Kırsal bölgelerde kız çocuklarının eğitimlerinin coğrafi, kültürel veya etnik sebeplerle kesintiye uğramaması için özel programların uygulanması, Korunmaya muhtaç çocukların ruhen, bedenen ve zihnen sağlıklı gelişebilmeleri için “aileye dönüş” ve “koruyucu aile" projelerinin teşvik edilmesi, sokak çocuklarının barınma, eğitim, tedavi ve rehabilitasyon imkanlarını arttırarak topluma kazandırılması, Çocukları sokağa, suça, şiddete ve bağımlılığa sürükleyen bütün nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik önleyici tedbirleri alarak, cezaların caydırıcı olmasının sağlanması, bu konuda yerel yönetimler ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapılması, Çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyen, sağlıklı gelişimleri açısından zararlı olan; onları eğitim ve öğretim hakkından mahrum bırakan çocuk işçiliğinin kesinlikle önlenmesi, Kanunla yasaklanmış olan çocuk yaşta evliliklerle kararlı bir biçimde mücadele edilmesi, kız çocuklarının kendi rızaları dışında zorla evlendirilmelerini önlemek amacıyla eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi, Her türlü çocuk istismarı suçunun failleri ve bu suçları gizleyenler hakkında en ağır cezai yaptırımların tavizsiz uygulanması gerektiğini hükümete tavsiye ediyoruz.”

(Haber Merkezi / Haber Kent)