Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) 2021 yılı e-ticaret verilerinin açıklandığını ifade eden KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Cura; “Ülkemizde e-ticaret hacmi 2020 yılına göre yüzde 69 oranında artarak 381,5 milyar TL olarak gerçekleşmiş ve rekor seviyeye ulaşmıştır. E-ticaretin genel ticarete oranı ise yüzde 17,7 olarak kaydedilmiştir” şeklinde sanal alışveriş merkezlerinin ticaretin amiral gemisi olmaya devam ettiğini vurguladı.

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin özellikle de internet kullanımının artması küresel iş çevresinin her geçen gün e-ticarete yönelmesini tetikliyor. Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Fatih Cura, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) tarafından açıklanan 2021 yılı e-ticaret verilerini ve artan elektronik ticaret hacmini değerlendirdi.

“E-Ticaret, Küresel Bir Aktördür”

Elektronik ticaretin gelişiminden bahseden KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Fatih Cura; “1990’lı yılların sonuna doğru dünyada iş yapmanın yeni yolu olarak şekillenen elektronik ticaret olgusu varlığını hissettirmeye başlamıştır. 1998 yılında Google’ın kurulmasıyla internet, her bir işletmenin ürün ve hizmetlerini potansiyel tüketicilere ulaştırması konusunda kolay bir kanal ve yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. 2000’li yılların başında ise gelişmiş ülkelerde elektronik ticaretin genel ekonomik büyüme hızından daha yüksek ivmelendiği ve bu yeni olgunun ekonomilerin büyük bir parçası hâline geldiği gözlemlenmiştir. Bu gerçeklik günümüzde de elektronik ticaretin artık küresel ticari faaliyetlerin önemli bir aktörü olmasıyla devam etmektedir” dedi.

“Sanal Alışveriş Merkezleri Kuruldu”

İnternet kullanıcılarının yaygınlaşması, çevrimiçi alışverişle ilgili farkındalığın artması, ürünlerin çevrimiçi piyasaya sürülmesindeki hacmin artması, toplu satın alma nedeniyle maliyetlerin düşmesi, pazardaki özel ürün sayısının çoğalması ve doğrudan dağıtım kanallarının genişlemesi gibi faktörlerin küresel e-ticaret pazarının büyümesine katkıda bulunduğunu söyleyen Cura, kitleler arasındaki etkileşimin daha da artması ve piyasaların daha çok küreselleşmesinin e-ticaretin gelişimini hızlandırdığını vurguladı.

Cura, “Yaşanan kitlesel değişim, e-ticarete şaşırtıcı olmayan şekilde güven duyulmasına yol açmıştır. Böylece küresel çevrimiçi pazar yerlerinin olağanüstü gelişme kaydettiği görülmüştür. Küresel ve ulusal çevrimiçi platformların neredeyse tamamına yakını 2021 yılı itibariyle rekor büyüme kaydetmiş ve esasen geleceğin uluslararası ‘sanal alışveriş merkezleri’ hâline gelmiştir” ifadelerine yer verdi.

“E-Ticaretin Amiral Gemisi: Online Alışveriş”

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) 2021 yılı e-ticaret verilerinin açıklandığını ifade eden Cura; “Ülkemizde e-ticaret hacmi 2020 yılına göre yüzde 69 oranında artarak 381,5 milyar TL olarak gerçekleşmiş ve rekor seviyeye ulaşmıştır. E-ticaretin genel ticarete oranı ise yüzde 17,7 olarak kaydedilmiştir” şeklinde sanal alışveriş merkezlerinin ticaretin amiral gemisi olmaya devam ettiğini vurguladı.

2021 yılında Türkiye’deki e-ticaret toplamının yüzde 92’sinin yurt içi alışverişler, yüzde 4’ünün diğer ülkelerin ülkemizden yaptıkları alışverişler, yüzde 4’ünün ise vatandaşlarımızın yurt dışından yaptıkları alışverişlerden oluştuğunu belirten Cura, alışveriş davranışları hakkında da bilgi verdi. “220 milyar TL ile alışverişlerin %60’ı kredi kartı ile yapılmıştır, bu oranı %37 ile eft-havale ve %3 ile kapıda ödeme yöntemleri takip etmiştir. Ayrıca, e-ticaret harcamalarının %86’sı peşin, %14’ü taksitli ödeme ile gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre konaklama %175, gıda ve süpermarket alışverişleri ise %162 büyümüştür. Alışveriş yapanların %48’ini kadınlar; %52’sini ise erkekler oluşturmuştur. Alışveriş yaparken %70 oranında mobil uygulama tercih edilmiştir, bu oran cep telefonu kullanım yaygınlığına da dikkat çekmektedir” açıklamasında bulundu.

(Haber Merkezi / Haber Kent)