Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Yunak ilçesinde yaşanan tarımsal sulama, tarımsal üretim ve istihdam alanlarında var olan sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik yatırım zemininin hazırlanması amacıyla gerekli şartların incelenmesi için TBMM’ye araştırma önergesinde bulundu.

Kara, Yunak ilçe halkının geçim kaynağının tarım ve hayvancılık üzerine yoğunlaştığını, özellikle şekerpancarı ve hububat ekimi yapıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

“Bölgede üretilen şekerpancarı civar merkezlere gönderilerek işlenmektedir. Bu durum ilçede yapılan tarımsal faaliyetlerin üretim maliyetlerini artırarak çiftçilerin üzerinde yük oluşturmaktadır. İlçenin tarımsal faaliyetlerinin sürdürülmesi hususunda ve ilçenin kalkınmasına destek olmak amacı ile şeker fabrikası kurulması ekonomik yönden zorda olan ilçe halkı için önem taşımaktadır. Bölgede üretimi yapılan pancarın çoğunluğu Ilgın Şeker Fabrikası’nda işlenmektedir. Ilgın Şeker Fabrikası kotasının üzerinde kalan miktar Adapazarı, Kütahya ve Amasya Şeker Fabrikaları’na gönderilmektedir. Bu sebeple başta mazot olmak üzere katlanılması gereken maliyetler çiftçiler için ağır yük oluşturmaktadır.”

“İLÇEDE 872 BİN 60 DEKAR İŞLENEN ARAZİ BULUNMAKTADIR”

Yunak İlçesi’nde 872 bin 060 dekar işlenen arazi bulunduğuna işaret eden Milletvekili Esin Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu arazilerin yüzde 97’si tarla arazisi niteliğindedir. Pek fazla bahçe ve seracılık üretimi yapılmamaktadır. Kuru tarım yapılan alanların daha fazla olması ve hububat ekimi nedeniyle topraktaki azot miktarı azalmaktadır. Şeker fabrikası kurulması neticesinde şekerpancarı ekiminin artırılması ile münavebeli ekim alanları genişleyeceğinden toprak yapısı da bu durumdan olumlu etkilenecek ve toprak kalitesi artacaktır. Ayrıca bu yatırım sonrası ilçede istihdam artışı, fabrikaya bağlı yan sanayi kollarının gelişmesi ve şeker üretimi prosesinin çıktısı olan melasın yem sanayinde kullanılarak hayvancılık alanında girdilerin azaltılması ve hayvancılık faaliyetlerinin artırılması sağlanacaktır.”

Milletvekili Esin Kara son olarak, “Bu sebepler neticesinde, Konya’nın Yunak İlçesi’nde yaşanan tarımsal sulama, tarımsal üretim ve istihdam alanlarında var olan sorunların tespiti bu sorunların çözümüne yönelik yatırım zeminin hazırlanması amacıyla gerekli şartların incelenmesi için Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereği Meclis Araştırması açılması uygun olacaktır” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi / Haber Kent)