oyetistirici @ yahoo.com

ERMENEK:

“Yükseklerde Yaşayan Yiğit İnsanların Ülkesi” burası. Bunu bizler söylemiyoruz. Tarihçilerin ifadesi. Nasıl mı? Anlatalım. Şöyle ki, kahraman anlamına gelen (ER) ile insan anlamına gelen (MEN) ve de karşı, yamaç anlamına gelen (EK)

Yani: Kahraman İnsanların bulunduğu yamaç: ER-MEN-EK.

Bir başka rivayete göre de ilçenin ismi İREM-NAK ‘dan GELMEKTE. Yani “Cennet Bağları” anlamından gelmektedir.

“Ermenak” denmiş bir dönem bu ilçemize. Ermenak’ın anlamı ise az öne okuduğunuz ifade yani “Yükseklerde Yaşayan Yiğit İnsanların Ülkesi”.  O günkü Ermenak bugün olmuş Ermenek. Ya da o günkü İremnak bugün olmuş Ermenek.

Her ikisi de doğru bizce. Çünkü kahraman insanların yaşadığı, yüksek bir yer olmakla birlikte; tam bir cennet güzelliğinde Ermenek.

Bir başkent aynı zamanda burası. İlçenin asilliğinin nedeni Karamanoğlu Beyliği’nin başkentliğini yapmış olmasından geliyor belki de.

Avşar Türkmenlerinin ana vatanı olan Ermenek öyle cazip ki; yıllar boyu bir türlü paylaşılamamış. Önce Adana Eyaleti’ne bağlı bir Paşa Hassı, sonrasında Konya’ya bağlı bir Sancak Merkezi, derken Mersin’e bağlı bir nahiye, Cumhuriyet yıllarında Konya’ya ve de son olarak da Karaman’a bağlı bir ilçe. Bu kadarı tesadüf olamaz. Bu tamamen paylaşılamayan bir güzelliğin makus talihidir bizce.  

Maraspoli Mağarası’nın duvarlarında bu bölgenin ilk medeniyetlerinin izlerini bulursunuz. Göksu Nehri’nin serinliği eser rüzgarında. Damkaçalı Kilise’sinin taş duvarlarında soluklanır tarih,  1340 yılında yapıldığını bilince ürperir içiniz Tol Medrese’sinin. Sipas Camii’nin minberinde okunan bir hutbe takılır tarihten kulağınıza ya da Mennan Kalesi tüm ihtişamı ile seferden dönen atlıları karşılar sizi. Kim bilir Meydan Camii’nin, Akmanastır’ın veya Ala Kilise’nin güzelliğinin bu kadar yıl sonra da anlatılacağını? Uğurlu Köristan’ı ve Güzelce Hisar sadece bu coğrafyanın değerleridir. Ermenek Kalesi’nden bir güvercin uçar da Akça Mescid’in minaresine konar belki de….

İlçenin avlulu iki katlı binalarının gölgesinin vurduğu sokaklarda küçük bir Asurlu çocuğu oynarken; az ileride de Hititli bir gelini nedimeleri ile ayaküstü konuşurken görebilirsiniz. Persli bir atlının atını tımarlarken, Makedon bir savaşçının soluklanmalarına şahitlik edebilirsiniz ya da. Romalıların geçiş töreni yeni bitmiştir belki de ilçe meydanında. Bizanslı bir bakırcı bakırlarını kalaylıyordur bu saatlerde muhtemelen. Karamanoğlu Beyi’nin tahta çıkışının töreni de olabilir, Osmanlı Sancak teslimi de görebilecekleriniz. Belki de aydınlık Cumhuriyetin aziz bekçileri yetişmektedir o sokaklarda…

Sadece tarihi ile anlatmak haksızlık olur Ermenek’e. Bir dönemler Osmanlı pazarlarında en yüksek değerden alınıp satılan emtiası olan Ermenek Bezi göstermektedir ki; tekstil sektörünün gözbebeğidir o dönemlerde bu ilçe.

Ayrıca bugün dünyanın neresine giderseniz gidin pekmez ile anılan birkaç ilçeden biridir Ermenek. Ermenek pekmezi markalaşma sürecinin en şaşalı yolculuğundadır.

Ya madencilik? Enerji sektöründe haklı bir yere sahiptir Ermenek. Kömür karası gözlü Ermenek çocukları gibi. Kaderlerini kara elmasa bağlayan insanların teriyle yıkanmıştır Ermenek.

Okuma yazma oranı bu kadar yüksek olan kaç ilçe vardır bilmem ama Ermenek insanı yıllar önce yüksek yerlerde yaşayan yiğit insanlar olarak adlandırılırken günümüzde çıkartmış olduğu bürokratlar, akademisyenler, doktorlar, öğretmenler ve de iş dünyasının saygın isimleri ile anılmaktadır. Ülkemizin ekonomisinin gelişmesinde ve kültürünün, değerlerinin bir sonraki nesillere aktarılmasında büyük pay sahibidir Ermenekliler.

Şimdilerde deniz gelmiştir Ermenek’e. Barajın o ihtişamlı dolu savağının tuttuğu sular barajdan ziyade bir göl, bir deniz görünümdedir. İlçenin eskilerine göre silueti, iklimi, havası değişmiştir bir nebze tabii ki. Değişmeyen tek şey ise yükseklerde yaşayan yiğit insanların ülkesi olduğudur Emenek’in.

Bir gün Selçuk Otel’de konaklayınız, günün ilk ağırlaması ile odanızın penceresini açıp sizi selamlayan ilçenin denizine göz kırpınız, derin temiz bir havayı doldurunuz ciğerlerinize ve “Günaydın “ deyiniz Ermenek’e.

Sonra da karışıp gidiniz ilçenin sokaklarında yiğit, çalışkan Ermeneklilerin arasına bu satırlar aklınızın bir köşesinde…