Konya Tabip Odası Başkanı Eyüp Çetin, “Hastalarımızı mağdur etmeden, bir hak arayışı ve sesimizi karar verici otoriteye duyurmamız gerektiğini düşünüyoruz. Konya Tabip Odası olarak grev kararına katılmıyoruz” dedi.

Çetin, Konya Tabip Odası Başkanlığı’nda Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Onur’la birlikte ‘Hekimlerin Özlük Hakları ‘ konulu  basın toplantısı gerçekleştirdi.

Çetin, “Yaklaşık iki yılı aşkın süredir içinde bulunduğumuz pandemi (Covid-19) mücadelesini aralıksız bir şekilde hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları olarak yürütüyoruz. Biz hekimler insan odaklı, insan sağlığını ön planda tutan ve sağlığın iyileştirilmesi için her alanda olmamız gerektiği donanım ile milletimizin her zaman yanındayız. Hiçbir hekim arkadaşımız ne görevden kaçmış ne de verilen görevi bugüne kadar tehir etmiştir.  TTB Merkez Konseyi’nin aldığı karar ile 15 Aralık’da grev kararı alınmıştır” diye konuştu.

 

“Konya Tabip Odası Olarak Grev Kararına Katılmıyoruz”

 

TTB’yi bu karara iten sebebi açıklayan Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öyle sanıyoruz ki geçtiğimiz günlerde torba yasa içerisinde hekimlere verilmek istenen ek ücret teklifinin sendikaların tepkisi ile geri çekilmiş olması üzerine alınmıştır.

Konya Tabip Odası olarak TBMM Sağlık Komisyonu’ndan geçmeyen, ayaküstü sadece hekimler için planlanan artışta nasıl acele ile karar verildi, sonucu hepimiz rahatsız ettiyse bu grev kararı da bizleri son derece rahatsız etmiştir. Çünkü sağlık bugünden yarına planlanan ve kimseyi ilgilendirmeyen, sadece hekimleri ilgilendiren bir olay değildir. Günler öncesinden kurumlarımızdan randevu alan hastalarımızı mağdur etmeden, bir hak arayışı ve sesimizi karar verici otoriteye duyurmamız gerektiğini düşünüyoruz. Pandemi döneminde sadece acilde çalışan arkadaşlarımızın omuzlarına yükü yükleyerek böyle bir eylem bize ve aldığımız hekimlik düsturuna uygun düşmeyeceği için grev kararına katılmadığımızı belirtmek isteriz.”

 

“Hekimler Olarak İnsan Gibi Yaşam Standardını Koruyan Bir Ücret Politikasını,  Pandeminin Başındaki Alkış Kadar Hak Ettiğimizi Düşünüyoruz”

 

Konya Tabip Odası Başkanı Eyüp Çetin, hekimler olarak isteklerini ise şöyle sıraladı:

“Ancak; hekimler olarak bizler, ekonomik olarak kendine yeten, mesleğe başladığı halde kardeşinden ve babasından harçlık almayan, insan gibi yaşam standardını koruyan bir ücret politikasını, pandeminin başındaki alkış kadar hak ettiğimizi düşünüyoruz.

Hekim olarak bizler, her sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki çalışanların sahip olduğu mesai ve çalışma şartlarına sahip olmak istiyoruz. İhtisas için asistan olan arkadaşlarımızın 36 saat kesintisiz nöbet tutmalarına son verilmesini istiyoruz.

Hekim olarak bizler, hayat standardını sürdürmek için, emekli olduktan sonra OSGB’lerde fabrika fabrika dolaşarak işçinin çalışma ortamını dahi bilmeden, görmeden muayene yapmak istemiyoruz. İş yeri hekimliği asli ruhuna uygun olarak yeniden düzenlenmeli ve Tabip Odaları atamalarda söz sahibi olmalıdırlar.

Hekim olarak bizler, emekli sandığı emeklisi hekimler için verilen sosyal güvenlik primlerinin, emeklilikten sonra çalışmaya devam eden hekimlerimizden kesilmesini doğru bulmadığımız gibi, SGK’dan emekli olan hekim arkadaşlarımız için de verilmesini istiyoruz. Zira hekim her zaman ve her yerde hekimdir.

Hekim olarak bizler, hiçbir meslek grubunun kamuoyu önünde ücreti tartışılmaz iken hekimlerin maaş artışının tartışılır hale gelmesini istemiyoruz.

Hekim olarak bizler, günü geldiğinde gönül rahatlığı ile emekli olmak istiyoruz. Bu nedenle döner sermaye, ek sabit vs. başlığı altında çalışırken verilen tüm ücretlerin emekliliğe esas olacak bir düzenlemeyi hak ettiğimizi düşünüyor ve istiyoruz.

Hekim olarak bizler, hastamıza faydalı olacak yeterince muayene zamanını randevularda ayrılmasını istiyoruz.

Hekim olarak bizler, komplikasyonlar ve malpraktis sonucunda ödememiz gereken bedeli karşılayacak ceza ile orantılı maaşımız olmasını istiyoruz.

Hekim olarak bizler, aralıksız 10 yıl, toplamda 15 yıl özel sektörde çalışan hekimlerimize de yeşil pasaport alma hakkı verilmesini istiyoruz.”

(MÇ / Haber Kent)