Sen Değerlisin Derneği Başkanı Ramazan Güven, derneğin kurulduğu günden itibaren yola çıkarken edindiği yol arkadaşlarıyla ve her geçen gün büyüyen faaliyet alanıyla; kısa, orta, uzun vadede gerçekleştirilmeyi bekleyen birçok hedefiyle çalışmalarına devam etmenin haklı gururunu yaşadığını belirtti.

Güven, “Sen Değerlisin Derneği, uluslararası insan hakları standartlarını temel alarak ve uygulamada insan haklarının desteklenmesi ve korunmasını hedefleyerek dışlanmış, marjinalleştirilmiş, ötekileştirilmiş ve haklarının ihlal edilmesi riskiyle karşı karşıya kalmış kesimlere dikkat çekme amacı ile kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda hak temelli yaklaşımla görev sahiplerini kendi yükümlülüklerini yerine getirmeleri için sorumlu tutmakta, hak sahiplerini ise hak talebinde bulunmaları için güçlendirmekte, hedef kitlesi için savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim ve lobi çalışmaları yapmaktadır. Sen Değerlisin Derneği, şu an tek ebeveynli çocukların sosyal refahının artırılması için ‘Diğer Yarım’, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim sistemine dahil edilmesi için ‘Tarlaya Umut Ekelim’, çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılması için ‘Okuyarak Büyüyorum’, gençlerin bireysel gelişimine katkı sunulması, sosyal sorumluluk, katılım ve gönüllülükle ilgili farkındalıklarının arttırılması için ‘Sen de Genç’, 2023 yılı Kahramanmaraş depreminden etkilenen çocukların beden ve ruh sağlığının korunması için “El Ele” projelerini hayata geçirmektedir” diye konuştu.

(Haber Merkezi / Haber Kent)