Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Çocuk Kulüpleri Derneği Başkanı Özcan Dalgıç, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’a, Servis Yönetmeliği İle İlgili Problemler ve Çözüm Önerileri’ başlıklı rapor sundu. Raporda, C plaka araç dayatmasının mağdur edeceği, 0-6 araçlarda öğrencilerin güvenle taşınamayacağı vurgulandı. Bu durumun olumsuzluklara neden olacağı belirtilerek,  Vali Toprak’tan bu konuda ailelerin ve çocukların mağdur olmaması için gerekli düzenlemenin yeni eğitim ve öğretim dönemine yetiştirilmesi hususunda yardımcı olunmasını talep edildi.   

Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Çocuk Kulüpleri Derneği Başkanı Özcan Dalgıç ve yönetim kurulu üyeleriyle, Vali Cüneyit Orhan Toprak’ı makamında ziyaret etti.

Vali Toprak, okul öncesi eğitimin önemli olduğunu, bilhassa erken dönem karakter gelişimleri itibariyle bu döneme dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, okul öncesi eğitim kurumlarının, bu evrede vermiş oldukları hizmetler ile önemli bir görevi ifa ettiklerini söyledi.

Dernek Başkanı Özcan Dalgıç ise, ziyarette özellikle okul öncesi eğitim kurumlarının yaşamış oldukları servis problemi hakkında bilgi vererek, 0-6 yaş grubu çocukların güvenli taşınabilmesi için mecburi olarak kendi araçlarıyla hizmet verdiklerini bildirdi.

Ziyarette, C plaka araçlarda bu yaş grubu öğrencilerin güvenli taşınabilmesinin zorluklarının yanı sıra, ailelerin ve çocukların mağdur olabileceği noktaların üzerinde bilhassa duruldu. 0-2 yaş grubu öğrencilere özel koltuk bulundurulması, servislerde bu yaş grubuna hitap edecek, bakımlarını yapabilecek ehliyetli hosteslerin bulundurulması, servis araçlarının aşırı hız yapmadan güvenli hareket etmesi, çalışan ailelerin çalışma saatlerine göre servis imkanının verilmesi ile ilgili önemli noktalara değinildi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak’a, servis problemin nedenleri ve çözümleri ile ilgili dernek tarafından hazırlanan rapor sunan Başkan Özcan Dalgıç, bu konuda ailelerin ve çocukların mağdur olmaması için gerekli düzenlemenin yeni eğitim ve öğretim dönemine yetiştirilmesi hususunda yardımcı olunmasını talep etti.  

Ziyarette ayrıca, UKOME kararları çerçevesinde okul öncesi eğitim kurumlarının kendi araçları ile servis yapamaması ve bu durum karşısında yüksek miktarlarda cezalarla karşı karşıya kalınması ile ilgili Vali Toprak’a bilgi sunuldu.

“ÇOCUKLARI VE AİLELERİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK”

Vali Cüneyit Orhan Toprak’a Servis Yönetmeliği İle İlgili Problemler ve Çözüm Önerileri raporunu da sunan Özcan Dalgıç, şunları söyledi:

“25.10.2017 tarihinde, Resmi Gazete yayımlanan 30221 sayılı Okul Servis Araçları yönetmeliği ile yeni birçok düzenleme yapılmıştır. Bu yönetmeliğin bazı maddelerinin uygulanması zamana yayılmış, bazı kararların uygulanmasını ve düzenlenmesini ilgili bakanlıklara ve belediyelere bırakılmıştır. Konya Büyükşehir belediyesi UKOME tarafından tüm eğitim kurumların tahditli C plaka ile servis yapılması gerektiği belirtilmektedir. 2018-19 Eğitim-Öğretiminin yaklaştığı günlerde bilhassa Okul Öncesi eğitim kurumları olarak bu kararının uygulanabilirliğinin mümkün olmadığını hazırladığımız rapor ile yetkililerimize ulaştırmaya ve halkımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu düzenlemeden olumsuz etkilenecek kurumlar Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları, Milli Eğitime bağlı Anaokulları (4-6 yaş), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Kreş (0-2 Yaş), Gündüz Bakımevi (3-6 yaş)” ile Çocuk Kulüpleri (7-12 yaş) gibi küçük ve orta ölçekli özel eğitim kurumlarıdır. Bunların yanısıra Milli Eğitim Bakanlığı (Taşımalı Eğitim Sisteminden dolayı) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da (Sevgi Evleri, Çocuk Yuvalarından dolayı) servis yönetmeliğinden etkilenen resmi kurumlarıdır. Yeni yönetmelik öncesinde ilgili kurumlar, ilgili bakanlıkça (MEB, ASP) aldıkları kurum ruhsatı ile araç ruhsatları aynı kişi veya firmaya ait olmak kaydı ile hususi özel minibüsler ile öğrencilerine hizmet vermekteydiler. Hemen hemen her ilde okul öncesine yönelik uygulamada bu kurumların öğrencilerinin hassasiyetine uygun farklı çözümler üretilmiş, gerekli kolaylıklar sağlanmaktaydı. Bu uygulamanın yanı sıra farklı illerde güzergah belgesi, ücretsiz tahditli plaka gibi uygulamalar da yapılmaktadır.  Ankara, Konya, Adana, Kocaeli Büyükşehir Belediyelerimiz, kurumların kendi araçlarıyla taşımacılık yapmalarına müsaade etmeyeceklerini belirtilmektedir. İhaleye girerek C plaka sahibi olmaları veya C plaka sahibi şirketlerle veya şahıslar firmaları ile çalışılması gerektiğini belirtmektedirler. Sorun zamanla yerel olmaktan çıkıp, tüm belediyeleri kapsama ihtimali bulunmaktadır. Bu değişiklik sadece kurumları değil, bilhassa aileleri ve çocukları etkileyecektir Bu kurumların en büyük riskleri ve sıkıntıları eğitim ve bakım hizmeti verdikleri küçük yaş (0-6 yaş) grubu çocuklarına servis hizmeti vermeleridir. Bu kurumlar eğitimden daha çok kendilerini eğitim haricinde uğraştıran, risk üstlenmelerine sebep olan servis hizmetinden kurtulmak için C Plakalı Servis araçlarından hizmet almak istemelerine rağmen aşağıda belirtilen hususlardan bu mümkün olmamaktadır.”

“C PLAKALI ARAÇLAR KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN UYGUN DEĞİL”

Dalgıç, C plakalı servis araçları ile ailelerin ve çocukların yaşayacağı problemler ile ise şunları kaydetti: “Servis hizmeti veren firmaların ticari kaygıyla hareket etmeleri, çocukların güvenliğinden, bakımına kadar birçok hususta gerekli ihtimamın gösterilmemesine sebebiyet verecektir. Küçük çocukların mukavemet gösteremeyeceği hızda araç kullanmaları, indirme-bindirmelerde acele etmeleri nedeniyle, çocukların kendilerini koruyamayıp daha büyük kazaların meydana gelmesine sebep olma ihtimalleri fazladır. Bilhassa okul öncesi eğitim kurumları 0-6 yaş grubuna eğitim ve bakım hizmeti veren, çocukların yaşlarının küçük olması nedeniyle özel ihtimam gösterilmesi gereken çocuklardır. Servislerin büyük çoğunluğunda hostes bulundurmaması, hosteslerin okul öncesine yönelik gerekli yeterlilikleri bulunmadığı için serviste altını kirleten, midesi bulanan, bilhassa alışma (oryantasyon) dönemlerinde ağlayan, servise binmek istemeyen çocuklara yeterli ilgi ve alaka gösterememeleri çocuklarda okul fobisinin oluşmasına sebebiyet verecektir. Zamanla yarışan servis şoförlerinin bu tür durumlarda gereken sabrı da göstermeleri mümkün olmayacaktır.  C plaka servisler sabah erken saatlerde işçi servisi, sonrasında devlet okullarını, devlet okullarından sonra ise özel okulları taşımaktadırlar. Bu sıralamanın sonunda servis hizmeti verilecek öğrencilerin eğitiminin geç başlaması ve geç bitmesi söz konusu olacaktır. Bilhassa kış aylarında çocukların evlerine babalarından bile sonra girmesine sebebiyet verecektir. C plaka servislerin bilhassa yoğun olarak çalıştıkları okul saatlerinde, okul öncesinde çocukları olan çalışan ailelere de hizmet veremeyeceklerdir.  Ayrıca emsal karar niteliğinde olabilecek bir sürecin hukuken incelenmesinde fayda bulunmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılında uygulamaya koyduğu C Plaka zorunluluğuna karşı, Özel Okul Öncesi ve Etüt Eğitim Kurumları Birliği Derneğinin Ankara 2. İdare Mahkemesinde (Esas No: 2015/2253) yürütmeyi durdurma davası açılmıştır. Mahkeme (Karar No: 2017/2034) verdiği karar ile yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Servislerde yaşanan, kimsenin tekrar yaşanmasını istemeyeceği üzücü münferit olaylar nedeniyle hazırlanan yeni yönetmelik birlikte alınan kararlara, yukarıda bahsedilen kurumların, çocukların ve ailelerin özel durumları göz önünde bulundurulacak şekilde ek düzenlemeler yapılmalıdır. C plaka servis uygulamasının birçok sıkıntıyı beraberinde getireceği göz önünde bulundurulmalıdır. MEB ve ASP kendine bağlı olan anaokulu, kreş ve gündüz bakımevlerindeki öğrencilerin güvenli taşınabilmesi için Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile birlikte gerekli düzenlemeleri yapmalıdırlar. İlgili bakanlıklar tarafından verilen ruhsatlarda geçen gerçek kişi ve tüzel kişiliklere ait ruhsatlı araçlar ile kurum öğrencilerine ve öğretmenlerine eskisi gibi servis hizmeti verebilmelidir.  Gerek Milli Eğitim Bakanlığı, gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan kurumların listesi alınarak, ruhsatlı kurumlara hizmet verilmesi ve denetiminin sıkı yapılması bu anlamda gayrı resmi çalışma yapan kurumların da önlenmesinde önemli bir etken olacaktır.”

(Haber Kent)